Jquery first child (Seçilen elemanı ilk eleman yapmak)

Bir liste elemanını listenin ilk elemanı olarak seçmek istediğimizde aşağıdaki kodları kullanarak bu işin üstesinden kolayca gelebiliriz.

<div class=”pr_content”>
 <input type=”button” id=”bir” value=”TEST 1″ onclick=”bir(event)” />
 <input type=”button” id=”iki” value=”TEST 2″ onclick=”bir(event)” />
 <input type=”button” id=”uc” value=”TEST 3″ onclick=”bir(event)” />
</div>

//// (daha&helliip;)

Drag&Drop,FileApi ve Canvas kullanarak Resize image (resim boyutlandıma)

Normalde resim kaydetmek oldukça basit bir işlem. Bir form içine File input oluşturarak bu işin üstesinden gelinebilir. Fakat bu resim için ön çalışa yapılması gerekirse ne olacak ? Diğer bir deyişle, resmi kaydetmeden önce resize (yeniden boyutlandıra) yapmanız ve dosya türü PNG ve JPG türünde kayıt edilmesi gerekseydi ?  Canvas burada devreye giriyor. (daha&helliip;)