ASP.NET AJAX : Client Script Web Servisler (2)

Giriş

Bu makalemizde “ECMAScript (JavaScript) ile bir Web servis nasıl çağırılır” konusunu işleyeceğiz. Uygulamanızda ASP.NET AJAX Web servislerini kullanmanızı sağlamak için, server asenkron iletişim katmanı otomatik olarak Javascript proxy sınıflarını meydana getirir. Sayfa içinde <asp:ScriptManager> altında yer alan <asp:ServiceReference> elementi her bir Web service için bir proxy sınıfı oluşturur. (daha&helliip;)

ASP.NET AJAX : Page Metodlar Neden Static Olmak Zorunda ?

“Page Metodlar Neden Static Olmak Zorunda ?” sorusuna gelmeden önce bazı konuların üzerinden geçmemiz gerekiyor ki sonunda bu soruyu yanıtlarken taşlar yerine oturmuş olsun. Üzerinden geçeceğimiz konular aşağıda sıralandığı gibi olacaktır : 

  • Page class nedir ve niçin ona sahibiz
  • Page class bizim için ne yapar
  • Perde arkasında neler olur
  • Bir metod kullanıldığında gereken static anahtar kelime
  • Ve Page Metodlar Neden Static Olmak Zorunda…

(daha&helliip;)

.NET : BCrypt.net İle Güçlü Şifreleme Yöntemi

BCrypt.net, David Mazieres ve Nieles Provos tarafından yazılmış “Geleceğe uyarlanmış şifre planlaması” adlı kitapçıkta tanımlanan (Kitapçık ingilizcedir. Ulaşmak için tıklayınız.), OpenBSD’nin Blowfish-tabanlı karma şifre kodu uygulamasıdır. Bu uygulama Damien Millert tarafından geliştirilen jBCrypt direkt port olduğu için BSD-style lisansı altında yanınlamıştır. Kod tamamen yönetilebilir ve her hangi bir CLI uygulamasında çalıştırılabilir. Microsoft .NET tarafından test edilmiştir. Bu kısa giriş bilgisinden sonra neden diğer şifreleme yöntemleri varken (MD5 ve SHA-1  gibi) BCrypt kullanalım sorusunun cevabına gelelim. (daha&helliip;)