ASP.NET MVC : Enable-Migrations : The term ‘Enable-Migrations’ hatası çözümü

MVC ile Enable-Migrations –EnableAutomaticMigrations komutunu çalıştırmaya çalışıyorum fakat :

Enable-Migrations : The term 'Enable-Migrations' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or 
if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ Enable-Migrations –EnableAutomaticMigrations

hatası ile karşılaşıyorum. Çözümü nedir ?

Tools > Library Package Manager > Package Manager Console sekmesine tıklayarak açılan ekrana aşağıdaki komutu yazın :

Install Package EntityFramework -IncludePrerelease

Daha sonra Visual Studio’yu tekrar başlatın. Enable-Migrations –EnableAutomaticMigrations komutunu tekrar girdiğinizde çalışacaktır.

SQL Express : LocalDB (.mdf)

Giriş

LocalDB developerlar için özel olarak geliştirildi. Kurulumu kolay ve yönetim gerektirmeyen, her zamanki SQL Server Express gibi client-side ve programlama alanı olan ve T-SQL diliyle kodlanabilen ortamı mevcut.
Geliştiricilerin laptop veya geliştirme yaptığı bilgisayarlarda SQL Server Express artık SQL Server’ın yaptığını yapmak zorunda. Bununla beraber LocalDB hedeflenen uygulama ortamının ihtiyaçlarına uygun olduğu takdirde, geliştirici uygulama geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda LocalDB veritabanı entegrasyonunu yapacaktır. (daha&helliip;)

ASP.NET : LoadXml(string) ile dinamik XML dosyası oluşturmak

ASP.NET’te sıfırdan XML oluşturmak için üç ana API’ye sahibiz.  LINQ to XML, XmlWriter class ve W3C DOM. Bu makalede en basit metod olan, bir stringin W3C DOM Microsoft uzantısı olan LoadXml()’e yüklenmesiyle oluşturulan metodu kullanacağız.

Aşamalar şöyle olacak :

 •  1. products.xml oluştur
 •  2. LoadXml(string)
  •  2.1 olustur-xml-string.aspx
  •  2.2 olustur-xml-string.aspx.cs

(daha&helliip;)

ASP.Net : Custom Validator ve JavaScript kullanarak CheckBox kontrol etmek

Bu makalede ASP.NET Checbox kontrolünü Custom Validator ve Javascript kullanarak nasıl kontrol ettiğimizi göstereceğim.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title></title>
  <script type = "text/javascript">
    function ValidateCheckBox(sender, args) {
      if (document.getElementById("<%=CheckBox1.ClientID %>").checked == true) {
        args.IsValid = true;
      } else {
        args.IsValid = false;
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:CheckBox ID="CheckBox1" runat="server" />
  <asp:CustomValidator ID="CustomValidator1" runat="server" ErrorMessage="Required" ClientValidationFunction = "ValidateCheckBox"></asp:CustomValidator><br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit"/>
  </form>
</body>
</html>
Yukarıdaki kodda   ASP.Net Custom Validator kullanarak bir Checbox’ı kontrol ettik. ASP.NET Custom Validator için theClientValidationFunction özelliğini atadım ve bu özelliği JavaScript fonksiyonuna bağladım.  JavaScript fonksiyonu içerisinde checkbox kontrolünü sağladım ve eğer checkbox seçilmemişse geriye “gerekli” uyarısı döndüren bir kontrol atadım.