ASP.NET MVC TempData Nedir ?

Basitçe ifade etmek gerekirse, ASP.NET MVC TempData Controller Action’lar arası veri paylaşımı amacıyla kullanılır. TempData içindeki veriyi, okunana kadar veya kullanıcı oturumdan çıkış yapana kadar saklı tutar. TempData içinde veri saklanmasının, basit bir request işleminden fazlasına ihtiyaç duyulduğunda (örn; redirection senaryosu olabilir) önemi ortaya çıkar.

TempData içindeki veriyi ve oturum durumunu default olarak kaydeder. (daha&helliip;)