ASP .NET MVC Partial Views

Partial Views

Partial View ana view (parent view) içerisinde render edilen bir view tanımlanmasını sağlar.  Partial View ASP.NET (.ascx) uygulamalarında kullanılan User Controller gibi çalışır.

Bir partial view oluşturulduğunda ana view içerisinde bulunan ViewDataDictionary nesnesinin bir kopyasını alır. Bu yolla ana viewin verisine erişir.  Ancak partial view veri güncellemesi yaptığında bu güncellemeler sadece partial view’in ViewData nesnesini etkiler. Ana viewde bulunan veri etkilenmez  veya değişime uğramaz. (daha&helliip;)